Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
1.1 Beautyblend  kannab hoolt kõigi Tellija isikuandmete eest, sh nimi, kontaktandmed, isikukood, vanus, tellitud kaubad, Tellija poolt kasutatud pangakontode numbrid, jmt andmed, eest, mille Tellija on Beautyblend-le avaldanud või mis on Beautyblend-le teatavaks saanud Tellimuste kaudu.
1.2. Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks on Beautyblend-l õigus eelnimetatud Tellija isikuandmeid töödelda sõltumata Tellija nõusolekust. Eeltoodu hõlmab Tellimuste töötlemist kauba väljasaatmiseks, teavituste saatmist kauba olemasolu või kohaletoimetamise üksikasjade kohta ning muu info edastamist.
1.3. Tellimuse tegemisel Tellija poolt avaldatud elektroonilisi kontaktandmeid on Beautyblend-l õigus kasutada oma samasuguste kaupade ja teenuste reklaamiks otseturustuse teel seni, kuni Tellija on selle ära keelanud, teatades Beautyblend-le keelamise soovist posti või e-posti teel aadressidel info@beautyblend.eu ja Võidujooksu tn 1-9 Tallinn ,13628.
1.4. Beautyblend töötleb Tellija isikuandmeid muul eesmärgil ja viisil kui eeltoodud punktides sätestatud, kui Tellija annab selleks Tellimuse esitamisel nõusoleku. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise eesmärgiks on kliendisuhete hoidmine, Beautyblend ning tema sidusettevõtete ja koostööpartnerite turundustegevuse läbiviimine ning turu-uuringute ja otsereklaami tegemine posti, telefoni või muu elektroonilise meedia kaudu.
1.5. Isikud, kellele Beautyblend võib ülaltoodud andmeid ülaltoodud eesmärkidel kasutamiseks edastada, on Beautyblend -ga koostööpartnerid. Edastamine toimub pooltevahelise lepingu alusel. Lisaks võib Beautyblend lubada Tellija kontaktandmete kasutamist oma majandustegevuse analüüsimiseks ja kavandamiseks kolmandatele isikutele, keda Beautyblend kasutab Lepingute täitmisel ja nende täitmise tagamisel. Sellised kolmandad isikud on muuhulgas posti osutajad (Itella SmartPOST OÜ, Omniva).

1.6. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud osas, milles see on vajalik Lepingu täitmiseks,teatades sellest Beautyblend -le posti või e-posti teel aadressidel info@beautyblend.eu ja Võidujooksu tn 1-9 Tallinn ,13628.
.